whatsapp

מקסימום ניהול, מקסימום מכירות – ניהול אפקטיבי של מערכי מכירות

מקסימום ניהול, מקסימום מכירות – ניהול אפקטיבי של מערכי מכירות

מרצה הסמינר:

Guest Speaker:

מסלול למידה:

Executive Management
Sales CX Marketing

מק"ט סמינר:

29665

תאריך:

09.09.2020

שעות הסמינר:

Daily seminar
9:00-16:00

אודות הסמינר

מערך המכירות הינו הערוץ המרכזי להכנסות החברה! בבחינת ההתפלגות הסטטיסטית של תוצאות אנשי המכירות ניתן לראות כי רק 15% מאנשי המכירות עומדים תמיד ביעדים.
כמנהלים עליכם לשאול את עצמכם: מדוע 85% מאנשי המכירות לא מצליחים לעמוד ביעדים? מדוע בצוות המכירות שלכם העובד באותם תנאי שוק תחרות, עם לקוחות בעלי מאפיינים זהים ומוכר את אותם המוצרים קיים פער בהיקפי המכירות? מה תהייה ההשפעה על התוצאות העסקיות ועל שורת רווח של החברה אם כל אנשי המכירות יעמדו ביעדים?

בסיום הסמינר תצאו עם סט כלים לניהול מערך המכירות באמצעות שיטות שעובדות בהצלחה בחברות המובילות!

בסמינר ניתן מענה כיצד להוביל את אנשי מכירות לעמוד ביעדים באמצעות כלים לתכנון יעדי המכירות, ניתוח שוק התחרות, ניהול אפקטיבי של אנשי המכירות, כלים ודוחות לניתוח מגמות, איתור הזדמנויות עסקיות ושיטות לבחינת הדרכים להשגת היעדים.

בנוסף, המנהלים יחשפו לשיטות לניהול צוות מכירות ויקבלו כלים להובלה ורתימת אנשי המכירות להשגת היעדים. במהלך הסמינר נלמד לתכנן את היעדים הכספיים, נקבל סט כלים לתכנון יעדי צמיחה ופיתוח עסקי, שיטות לניתוח שרשרת קבלת החלטות אצל הלקוחות, בחינת מימוש הפוטנציאל העסקי להגדלת המכירות בחלוקה לאזורים גיאוגרפיים/קטגוריות/מוצרים.

קהל יעד

סמנכ”לי מכירות ומנהלי מכירות, מנהלי צוותים, מנהלי שירות, אנשי מכירות בכירים ומנהלים המעוניינים בכלים להתפתחות מקצועית.

נושאים

 • ניהול ורתימת אנשי המכירות
  • כלים לניהול ורתימת אנשי המכירות.
  • המנהל כמאמן – ליווי והכשרת אנשי מכירות בשטח.
  • דוחות ניהול – מה נדרש ובאיזו תדירות.
  • כיצד איש המכירות אמור לנהל את הלקוחות.
  • רתימת מערכים “תומכי מכירה” בארגון.
 • תכנון היעדים
  • גישות לתכנון היעדים לאיש המכירות.
  • כלים לתכנון יעדים כנגזרת ממטרות החברה.
  • תמהיל ומבנה היעדים של איש המכירות.
  • ניתוח פוטנציאל הפעילות העסקית.
  • תכנון יעדים ללקוחות העסקיים (נק’ מכירה ומשווקים)– בעד ונגד.
  • ניתוח לקוחות והכרות עם שרשרת קבלת החלטות.
  • ניתוח מתחרים ואיתור הזדמנויות עסקיות.
  • כלים לתכנון הדרך אל היעד (איך נגיע ליעד).


Learn & Lead 2020

אני מסכים/ה שהמי"ל תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל וקבוצת מטריקס הזמינה כאן. המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או לטלפון: 03-7100721 .

Contact

Learn & Lead 2020

אני מסכים/ה שהמי"ל תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל וקבוצת מטריקס הזמינה כאן. המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או לטלפון: 03-7100721 .

דילוג לתוכן