המסלול מיועד למנהלים ועובדים כאחד המעוניינים לשפר מיומנויות אישיות ובינאישיות אשר יכולות לסייע להם גם במקום העבודה וגם בבית.  הסמינרים הפרקטיים נועדו לתת כלים מעשיים ליישום מיידי כבר לאחר הסמינר בעבודה ומחוץ לה.**
כל הסמינרים יתקיימו בין השעות 09:00-16:00