Blog Archivesמבורג קטן ל”שחקן נשמה” – כלים להנעת עובדים ושיפור המוטיבציה


מחוברים+ יצירת מחוברות עובדים לארגון


סודות שפת ההשפעה – NLP ככלי עוצמתי ליצירת השפעה ותקשורת אפקטיבית


The power to make a point – כיצד בונים מצגות שמעבירות מסר ומניעות לפעולה


מה הסיפור שלך? Storytelling ככלי לקידום אג’נדות, מטרות ויעדים


ככה מובילים מהפך! הכלים להובלת מהפכת שירות פנימית וחיצונית

Learn & Lead 2019

אני מסכים/ה שהמי"ל תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל וקבוצת מטריקס הזמינה כאן. המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או לטלפון: 03-7100697 .

Contact

Learn & Lead 2019

אני מסכים/ה שהמי"ל תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל וקבוצת מטריקס הזמינה כאן. המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או לטלפון: 03-7100697 .

דילוג לתוכן