Blog Archivesניהול משא ומתן בשיטת הגישור – טכניקות לניהול משא ומתן עסקי אפקטיבי


סודות שפת ההשפעה – NLP ככלי עוצמתי ליצירת השפעה ותקשורת אפקטיבית


The power to make a point – כיצד בונים מצגות שמעבירות מסר ומניעות לפעולה


מה הסיפור שלך? Storytelling ככלי לקידום אג’נדות, מטרות ויעדים


לחשוב מחוץ ללא- חשיבה חיובית ככלי להצלחה אישית וארגונית

Learn & Lead 2019

אני מסכים/ה שהמי"ל תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל וקבוצת מטריקס הזמינה כאן. המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או לטלפון: 03-7100697 .

Contact

Learn & Lead 2019

אני מסכים/ה שהמי"ל תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל וקבוצת מטריקס הזמינה כאן. המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או לטלפון: 03-7100697 .

דילוג לתוכן